Haber Detayı
23 Ağustos 2012 - Perşembe 10:39
 
Personel Alım İlanı
Diğer-Arşiv Haberi
Personel Alım İlanı

 Ermenek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 (Bir) adet “l Yardımcı Hizmetli Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.  I-       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. II- ÖZEL ŞARTLAR İlan tarihi itibariyle Ermenek Nüfus Kütüğüne tabi olmak ve İlan tarihi itibari ile 6 aydan beri (180 gün) aralıksız Karaman İl sınırlarında ikamet ediyor olmak (Adayların her iki şartı taşıması gerekir.) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak. Ofis programı ve internet kullanımı için Bilgisayar Sertifikası olmak (Tercihen) Varsa iş deneyim belgesi İşin Süresi: Daimi (4 Ay Deneme Süreli) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. İstenilen İşgücü Sayısı: Yardımcı Hizmet Görevlisi 1 ( Bir ) Yardımcı Hizmet Görevlisinde Üniversitelerin 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları bünyesinde Eğitim veren (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi Programlama ve Vergi Uygulamaları) bölümlerinden mezun olmak, Açık Öğretim Fakültesi bölümleri ile Uzakta Eğitim Bölümleri  müracaatta bulunamaz. Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek.  ÖSYM tarafından yapılan 2010-2011 KPSS  puan tür (P3)ʹ ten en az 60 puan almış olmak. III- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi. (2010,2011 yılı KPSS Sonuç belgesi) Adli Sicil Belgesi. Diploma Fotokopisi. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi(varsa) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.) Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge. En az B sınıfı Ehliyet Fotokopisi Varsa KPDS sınav sonuç belgesi (2010-2011-2012 yıllarında alınmış)   Nüfus Dairesinden Vukuatlı Nüfus Kağıt Örneği   IV-  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI Ermenek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Heyeti  Değerlendirmesi sonucu, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Başvurular KPSS puanına göre sıralama yapılarak, puan sıralamasında, alınacak personel sayısının 3 katına kadar başvuru sahibi mülakata çağrılacak. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin kararına müteakiben SYGM’ nin onayı alınarak, onay alınan elemanla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır. Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. V -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ Müracaat Yeri: Ermenek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Susaklı Mahallesi Cumhuriyet Cad. Uyarlar Sitesi Zemin kat A blok No: 19 / Ermenek KARAMAN Ermenek SYD Vakfı Hakan TUNCER Vakıf Müd.: (338) 716 24 38–(537) 872166 VI –BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLERİ 1-      Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Ermenek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ermenek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Susaklı Mahallesi Cumhuriyet Cad. Uyarlar Sitesi Zemin kat A blok No: 19 / Ermenek) şahsen 14.09.2012 Cuma Günü Saat 17.30’ a kadar başvuracaklardır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2-      Ermenek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından Belirsiz Süreli Personel alımı (Yardımcı Hizmetli Görevlisi) ilanı 17.08.2012 Cuma gününden itibaren 14.09.2012 Cuma gününe saat 17:30’ a kadar Kaymakamlığımızın www.ermenek.gov.tradresinde ilan edilecektir. 3-      Başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Başvuruları kabul edilen adaylar 19.09.2012 tarihinde kaymakamlığımızın www.ermenek.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilen adaylar KPSS puanına göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının üç katına kadar sırasıyla 21.09.2012 Cuma günü saat 9:30 da sözlü mülakata çağrılacaktır. Hüseyin SAYIN Kaymakam Vakıf Başkanı. Kaynak:ermenekhaber                                                                          
Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı