Yazı Detayı
05 Mart 2016 - Cumartesi 12:56
 
Asimetrik savaş ve Türkiye-1
Dr. Cüneyt Diler
cuneythoca2010@hotmail.com
 
 

Hızla gelişen yeni dünya düzeninde; politika, sosyal hayat ve teknoloji klasik savaşlar terk edilerek görünüşte daha insani ama daha acımasız yöntemler kullanılmaktadır.

Tarih boyunca zayıfın güçlüye karşı uyguladığı savaşlar, asimetrik savaş örnekleridir. Asimetrik savaşta genellikle gayri nizami savaş taktikleri uygulanır.

Asimetrik Savaş, yeni savaş konseptlerinden birisidir. Simetrik savaş orduların yaptığı klasik savaşları, Asimetrik savaş ise çok yönlü klasik olmayan savaş yöntemleri ve düzenli olmayan psikolojik savaş demektir.

Asimetrik savaş, hedef alınan bir ülkede bilinçli ve planlı olarak uygulanan çatışma ve şiddet hareketleridir. Bu manada asimetrik savaş, küresel sömürü güçlerinin, hedef aldıkları bir ülkeyi içten çökertmek için dinsel ve etnik farklılıkları, ekonomik ve sosyal sorunları kullanarak uyguladıkları kuralsız şiddet hareketleri, bağımsız çatışmalar ve terör eylemleridir. Kitle iletişim araçları ve her türlü propaganda yöntemi asimetrik savaşta yaygın olarak kullanılır. Bu yüzden tek bir devletin ittifak kurmadan kendisine karşı uygulanan asimetrik savaşı bertaraf etmesi kolay değildir.

Silah ve elemanlarla güç sahibi olanlar her zaman savaşı kazanamamaktadır.

Asimetrik savaş; güçlü ülkelerin de baş vurduğu bir yöntem olmakla beraber kendini güçler karşısında güçsüz gören devlet ve grupların da, insan hakları, uluslararası baskı ve medya etkisi gibi çeşitli yöntemlerle dünya kamuoyu önünde kendilerini haklı çıkarmak ve hasımlarını zor duruma düşürmek için başvurdukları etkin bir savaş metodudur.

Asimetrik savaş, terörist faaliyetlerin de içinde bulunduğu çok çeşitli eylemler içerir.

Asimetrik savaş, daha çok konvansiyonel savaşla işgalcileri mağlup edemeyeceğini anlayan yerel kuvvetler tarafından yapılır. Bu yüzden asimetrik savaşa katılanlar, yerel halk tarafından geniş ölçüde desteklenir. İşgalci devlet ya da devletlerin yerli halka kötü davranması, asimetrik savaş yöntemlerini uygulayanların başarı şansını yükseltir.

Asimetrik Savaş’ın en önemli özelliklerinden birisi de, ne zaman biteceğinin belli olmaması yani zaman bağımsız ama  uzun sürmesidir. ABD-Taliban terör örgütleri arasındaki mücadelenin ne zaman biteceğini tahmin dahi etmek zordur.

Asimetrik savaş, çoğu kere ideolojik temellere ve tarihsel bir çok sıralı ve bağlı sürece dayanan bir savaştır. Asimetrik savaş normal bir savaştan farklıdır.

Normal bir savaşın hedefleri şunlar olabilir:

a. Düşman kuvvetlerini yok etmek,

b. Bir bölge veya araziyi ele geçirmek,

c. Bir bölge veya araziyi elde tutmak,

d. Politika ile elde edemediğimiz diğer istek ve arzularımızı düşman zorla kabul ettirmek.

Asimetrik savaş, normal bir savaş gibi, belirli bir yeri işgal etmekle veya ele geçirmekle sona ermez. Asimetrik savaşta teslimiyet söz konusu değildir. Asimetrik savaş, iki taraftan birinin savaştan vazgeçmesiyle, daha çok kendiliğinden sona erer.

Psikolojik savaş; Asimetrik savaşın uygulamalarında vazgeçilmez taktiklerden birisidir. Özellikle soğuk savaş döneminde çokça başvurulan yöntemlerden birisi olan psikolojik harekat, her türlü propaganda, bilgi savaşı ve dolaylı örtülü hareketleri kapsamaktadır.

Kaynağı, istikameti ve yöntemleri belirsiz olan psikolojik savaş; bir savaş ortamının varlığını gerektirmez. Psikolojik savaşın uygulayıcısının savaş ortamının güçlü tarafı olması da gerekli değildir. Savaş gücü matematiksel olarak zayıf olan tarafın psikolojik savaş taktiklerini kullanması daha mantıklı ve geçerlidir.

Amaç; karşı tarafın savaşma azim ve iradesini kırmak ve zafer için gerekli moral güçlerinden onu mahrum bırakmaktır.

Asimetrik savaş; eşit olmayan iki veya daha fazla gücün birbirleri ile savaşması için geliştirilmiş, güçlü olan kısmın yıpratılması, psikolojisinin ve dengesinin bozulması üstüne kurulmuştur. En büyük malzemesi propagandadır. Yapılan eylemlerin niteliği, yeri, hedefleri özenle seçilir. Seçilen hedef üstünden verilmek istenen mesaj kitlelere iletilirler, böylece kitleleri istedikleri yöne doğru iterler. Servis edilen her haber gerçekliği yansıtmaz. Psikolojik savaşın önemli unsuru iki doğru bir yanlış haber ile bilinçleri bulandırmak ve toplumu istedikleri noktaya taşımaktır.

Asimetrik savaş; güçsüz olan askeri birliklerin daha güçlü olan askeri birliklere karşı yürüttüğü, içinde gayri nizami harp unsurları da barındıran savaş yöntemidir.

 Asimetrik savaşta; düşmanının zayıf pozisyonunu avantaja çevirmek için gayri nizami harp unsurlarından ziyadesiyle faydalanır.

Asimetrik savaşta; rakibin en zayıf halkasını koparabilmek, savaşı sevk ve idare edenlerin halkla ilişkiler alanındaki başarısıyla mümkündür. Asimetrik savaşta, güçsüz olan taraf düşmanını yenemeyeceğini bilir. Ancak önemli olan düşmana en fazla zararı vermektir. Bu birincil dereceden önemlidir. Bu savaşlarda daha az güçlü olan taraf güçlü olan tarafın yapısal zafiyetini, uyguladığı strateji ve taktiklerdeki duyarlılığını istismar ederek, coğrafyanın sağladığı avantajları kullanarak ve sayısal üstünlüğü etkinlik ile dengeleyerek, dolaylı stratejiler uygulayarak, baskın sağlayarak gücünü artırmaya ve etkili olmaya çaba sarfeder.

Medya, askeri, siyasi, ekonomi ve stratejik açılardan asimetrik güç kendini gösterir. Bu savaş konseptinin silahları; orduların uçakları, savaş gemileri veya yüksek teknoloji ürünü füzeleri değil, medya, düşünce kuruluşları, kitapları, üniversiteleri, sivil toplum örgütleridir.

Medyatik asimetrik güç; medya kuruluşlarındaki lobiler tarafından yazdırılmış bir köşe yazısı olarak etkili gazetelerinde veya TV’lerde manşet yaptırılarak mazlumu zalim veya zalimi mazlum olarak gösterebilir. Gazeteler yanında, TV dezenformasyon kanalları ile yayın ve siber saldırıların kaynağı olan sosyal paylaşım sitelerine sızma, bloke etme ve erişimi kısıtlama gibi yöntemler uygular.

Ekonomik asimetrik güç; küresel güç şebekesi kendilerine bağımlı devletleri biraz serbest hareket ettiklerinde veya canlarını sıktığı zaman uluslararası ekonomik kuruluş o ülkenin kredi notunu düşürerek veya ekonomik saldırıya maruz bırakarak olarak o ülkeyi cezalandırılabilmektedirler.

Siyasi asimetrik güç; güç yetiremediği ve küresel şebekeye teslim olmayan ülkelerde meydana getirdikleri oluşumlarla o ülkede kargaşa çıkararak rejimi değiştirmeye yönelik oyunlar da olarak ortaya çıkabilir.

Askeri asimetrik güç; ülkelerde kaosun meydana gelmesine, kargaşanın oluşmasına ve devamına yönelik her türlü destek verdikleri terör örgütlerini kullanarak kendini gösterir.

Stratejik asimetrik güç; küresel güçler Jeopolitik ve Stratejik açıdan kendini gösterir.

Yapılması gereken; asimetrik etkiyi her alanda kullanarak hem büyük yıkımların önüne geçmek ve dünya kamuoyunu önünde kendini haklı çıkarmaya yönelik olmalıdır.

 

Türkiye’de Ortadoğu’da, Dünya’da olanları bir de bu açıdan değerlendirin taşların yerine nasıl oturduğunu göreceksiniz...

 
Etiketler: Asimetrik, savaş, ve, Türkiye-1,
Yorumlar
Haber Yazılımı