Yazı Detayı
01 Kasım 2014 - Cumartesi 02:29
 
Ermenek ve Marka Ürünü
Prof. Dr. M. Musa ÖZCAN
 
 

Verimli topraklara sahip ülkemizde topraklarımızın büyük bir bölümü tarım arazisi konumunda. Fakat Akdeniz Coğrafyası içinde bulunan Taşeli platosunda(Ermenek,Sarıveliler,Başyayla) durum hiç de böyle değil. Dağlık arazi yapısı, coğrafi şartların uygunsuz olması, engebeli arazinin çok olmasından dolayı tarım olarak kullanılacak arazi çok az durumda. Bu yöremizin başta Ermenek İlçesi olmak üzere Halkımızın önemli bir bölümü de tarımla uğraşmaktadır. Başta elma, kiraz,üzüm,ceviz gibi meyvelerin tarımının yapıldığı bu ilçemizde halk geçimini bu ürünler üzerinden sağlamaktadır. Buna rağmen pek çok dünya ülkesinde bulunmayan doğal zenginliklerimizi yeterince değerlendiremediğimizden ya da yanlış değerlendirdiğimizden yıllardır şikâyet eder;çözüm arayışı içine girmeyiz. Bu zenginlikleri gerektiği şekilde değerlendirmek, akıllıca kullanımlarla hem insanlarımıza istihdam ve refah hem de ülkemize döviz kazandırmak için yeterince çaba göstermemiz gerekiyor.

Platomuza ve İlçemize baktığımız zaman tarımsal sanayinin ön plana çıkmadığını daha çok iklim şartlarının el verdiği kadarıyla meyve tarımını yönelik ürünlerin ilçemizde ağırlıkta olduğunu yukarıdaki cümlemde de belirtmiştim. Ermenek ilçemizin içinde bulunduğu sosyo - ekonomik koşullara bakarsak ilk dikkatimizi çeken gerçek, İlçemizin Konya, Mersin ve Antalya arasında sıkışıp kalmış bir yerleşim yeri olduğudur. Buda üretilen ürünlerin pazarlama olanakları açısından değerlendirildiğinde özellikle Pazarlarmanın 4 önemli öğeleri olarak bilinen dağıtım fonksiyonu açısından ilçe halkı üreticisini zora sokmaktadır.Dağıtım ağı açısından marka olabilecek ürünler; ulaşım ağının gelişimine engel olan coğrafik yapısı yüzünden geri planlarda kalmıştır. Bu olumsuz durumları bir kenara atarak yöremiz için yöremizde üretilen ürünlerin nasıl marka olması gerektiği hususunda gerekli eğitimleri alarak ilçemiz tarımının gelişmesine yardımcı olmalıyız. Zor şartlar altında İlçemizde yetiştirilen elma, kiraz ,üzüm ,cevizin üretim ve ihracatta giderek etkin hale gelmesi Ermenek için sevindirici bir gelişme. Bu gelişmenin Ermenek ekonomisini de olumlu anlamda etkilemiş durumda; halkın gelir seviyesindeki gelişmeler, sosyo-kültürel anlamdaki gelişmeler bunun göstergesi.

Üretim, kalite ve ihracat ekonomide önemli kriterlerdir. Neleri, nasıl üretiyor, nasıl ambalaj yapıyoruz nerelere satıyoruz. İşte tam bu noktada devreye MARKA kavramı girmektedir. Marka günümüzde her sektörde çok kullanılan önemli bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Gıdanın insan beslenmesi üzerinde önemli bir unsur olması ve doğrudan insan sağlığı ve insanın yaşam kalitesini etkilemesi sebebiyle gıda üzerine üretilen ürünlerin markalaşması hem ülkemiz hem de ilçemiz Ermenek için önemli bir adım olacaktır.

İlçemizin tarımsal üretimde; üzüm önemli ürün olarak dikkat çekmektedir. Bu üründen elde edilen pekmezde ilçemizin önemli markası olmalıdır hatta buna bağlı olarak pekmezden üretilen Meşhur Ermenek Üzüm Helvası da artık marka ürünler arasına girmelidir. Üzümlü Pekmez Helvası Türkiye’nin başka hiçbir yerinde üretilmeyip sadece Ermenek tesislerinde üretilmesi bu ürünün Marka değerini artışında önemli bir etkiye sahip. Marka yolunda bu ürünün pazarlanması için gerekli alt yapı fizibilite çalışmalarına hız verilmeli, reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler boyutu geliştirilmelidir. Bu sayede marka olacak olan Ermenek Üzüm Helvası hem ilçemiz hem de yöremiz açısından ekonomiye ciddi bir katkı yapacak; bununla birlikte ilçenin tanıtımına katkı sağlayacaktır.

Verimli topraklara sahip bu ilçemizde tarımsal politikalar arttırmalı. Derinlemesine araştırma ve analizler yapılarak marka olma yolunda gerek siyasi gerek ekonomik adımlar acilen atılmalıdır. Genel olarak baktığımızda ; Ermenekte bolca üretilmekte olan üzüm ve buna bağlı olarak yapılan Ermenek Üzüm Helvasına yeterince değer verilmemesinin bedeli, var yılı yok yılı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.Pekmez,helva ve üzüm sektörünün bu sorunu yıllardır sürmektedir.Üretimin her iki yılda bir dalgalanma göstererek üretici ve alıcıyı yanıltması bu sektöre olan talebi azaltmaktadır.

Dünya kalitesinde yaptığımız pekmez ve üzüm helvaları lezzet ve çeşit açısından önde gelen markalı ürünlerden hiç de aşağı değildir. Pekmez ve helvamız en sağlık şekilde üretilip ambalajlanarak piyasaya sürülmektedir.Fakat yöre halkı olarak kendi markamıza değer verme,markamızın arkasında durma, markamızda ısrar etme alışkanlığımız gelişmedi.Oysa markasız ihracat kısa vadede büyük tonajlar ve hızlı bir kazanç demek olsa bile uzun vadede ne ihracatçıya nede ülke ekonomisine kazanç sağlamaz.Böyle bir ihracat anlayışı ilçemizi ve ülkemizi uluslar arası pazarda sadece hammadde tedarikçisi ilçe konumuna hapseder.

Pekmez ve Ermenek Üzüm Helvamızın ihracatını daha fazla desteklemek için günümüz standartlarına uygun üretilmiş sağlıklı ambalajlar da, nihai tüketiciye ulaşan markalı ürünler için daha çok teşvik verilmesi, dökme ürün ihracatına yönelmiş olan ihracatçıyı bir kez daha düşündürecektir. Türkiye pazarında gıda ürünlerimizin sadece Türkiye dışındaki vatandaşlarımızca değil tüm tüketiciler tarafından aranması markalaşma çabalarımıza bağlıdır. Üretime katılmak için eğitim almış, çeşitli sektörlerde deneyim kazanmış ya da halen kazanma yolunda çabalayan genç iş gücü potansiyelimizde değerlendirilmelidir. Gençlerimizin ilçemizde kalıp daha iyi bir gelecek için hep birlikte verdiğimiz mücadeleye katılması sağlanmalıdır. Daha fazla ama daha nitelikli üretim hepimize kazandıracaktır. Belki çok kısa bir vadede olmasa bile bu yönde gerçekçi hedefler belirleyip odaklanmamız, ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmemiz için en temel unsurdur...

Markalaşmaya giden yolda kuşkusuz üretilen bilginin ve teknolojik yeniliklerin öncelikle haklarının korunması ve patent altına alınması gereklidir. Bunlara ilave olarak gıda sektöründe markalaşma için en önemli faktörlerin başında gıda güvenliğinin sağlanması, ürünlerin beslenme açısından sağlık yararları taşıması, standart kalitenin sürdürülmesi ve daha sonra tüketici tercih ve kabullerinde önemli olan doğallık, ambalaj tasarımı, kolay taşıma ve saklama vb gibi diğer faktörler sıralanmaktadır. Bu bilgiler ışığında Ermenek Üzüm Helvası Ermenek için Marka bir ürün olmalıdır. Bunun için her türlü çalışma ,reklam, tanıtım yapılarak ilçemizin hizmete sunulması gerekir.Yetkililer de bu konuyla ilgili derinlemesine bir çalışma yaparak Ermenek ilçemize markalı ürünler sayesinde büyük bir hizmet yapmalı…

 
Etiketler: Ermenek, ve, Marka, Ürünü,
Yorumlar
Haber Yazılımı